Hva er en båt

En båt er et objekt man bruker på vann. Fartøyet båt kjører man på vann med. Båten kommer seg fremover på vannet ved hjelp av en person som ror, en motor eller seil. Når båten kommer seg fremover ved hjelp av motor kalles båten en motorbåt. Har båten seil som hoved fremkomstmiddel kalles båten en…

Hvorfor har man båt

  80% av Norges befolkning bor ved havet. Mange av disse har båt. Båten brukes for å komme seg steder der det er mer praktisk å kjøre båt enn å kjøre bil. Det samme prinsippet gjelder egentlig for ferjer. Det finnes flere ferjer i Norge som flytter folk og ting over vann fordi bil er…

Båt og vedlikehold

  Båt krever vedlikehold. Det er ganske krevende å eie en båt. Det koster penger men det tar også tid. Man kan ikke bare kjøre en båt uten også å vedlikeholde båten. Vedlikeholdet starter med en gang man har kjøpt båten, deretter må man passe på den gjennom hver fase i båtens bråk. Om våren,…