En båt er et objekt man bruker på vann. Fartøyet båt kjører man på vann med. Båten kommer seg fremover på vannet ved hjelp av en person som ror, en motor eller seil. Når båten kommer seg fremover ved hjelp av motor kalles båten en motorbåt. Har båten seil som hoved fremkomstmiddel kalles båten en seilbåt. Alle båter har et eller flere skrog. Skrog er tuppen på båten og skroget hjelper båten å skjære vannet slik at fremdriften ikke blir stoppet av vannets motstand. Når man bygger båt er det alltid viktig å bygge båten slik at båten får minst motstand når den kjører for oppgaven båten skal gjøre.

Man har båter som lastes fulle av varer, båter som lastes fulle av mennesker, båter som går veldig fort, og en kombinasjon av alle disse båtene. Designet forandrer seg i henhold til båtens oppgave. På norsk er det også en språkforskjell avhenging av hvor stor båten er. Ordet båt brukes ofte om mindre båter mens ordet skip brukes om større båter. Båter som lastes med mye varer eller mange mennesker kan derfor kalles lasteskip eller cruiseskip. Her finnes det derimot ingen faste skiller.

Den eldste båten som er funnet i dag kommer fra Nederland og er ca. 10.000 år gammel. Båten ble funnet i 1955 og ser ut som en stokk, og ble brukt som en kanolignende båt. Den er av furu og er butt i begge ender. Stokken ser ikke ut som den ideelle båten og er derfor også under en viss debatt. Ikke alle mener at denne stokken er en båt i det hele tatt.

I Norge bruker man order båt for å beskrive fartøy som flyter eller kjører på vann. Selve ordet båt kom fra gammelengelsk gjennom norrønt til dagens norsk. Det er også derfor man hører det så og si samme ordet brukt i engelsk i dag, boat. Ordet båt sin opprinnelse kommer da fra et ord som beskriver en trestamme som kløvd eller splittet. Betydningen av ordet faller godt innenfor funnet av den første båten i Nederland og hvordan den ser ut.

I Norge har båten en veldig viktig betydning. Ca. 80% av Norges befolkning bor langs kysten. Båten er derfor et redskap i jobb, fritid og transport. Norge var og er en fiskenasjon. Fiskebåter blir flitting brukt for å hente opp havets skatter. Nordmenn er også veldig opptatt av fritid og hygge. Det er derfor mange Nordmenn eier fritidsbåter. Disse båtene bruker nordmenn til å slappe av og se seg rundt. Istedenfor å ta seg en biltur rundt i landet tar man seg heller en båttur på havet. Det er en ganske annerledes følelse å flyte rundt og kjenne havet gynge båten. Vakkert.

city-store